قرنیز با الیاف نیشکر درشت دانه

جنس بدنه قرنیزهای سری P از الیاف نیشکر درشت دانه میباشد

استفاده از این جنس برای قرنیز ؛ نیازمند فرآیند ویژه تولید است و توجه به جزئیات باعث میشود تا خواص ظاهری و فیزیکی مورد تایید حفظ شود و در نتیجه مشتری بتواند از مناسبترین قیمت قرنیز در بازار بهره مند شود .

قرنیز با الیاف نیشکر درشت دانه  هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

زیرشاخه ها